Bildiri Kitabı

Bildiri Kitabı

II. DİL, YAZIN ve DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU 9-10 Mayıs 2002. BİLDİRİLER (2003), Yay. Haz. Nazire Akbulut ve Ali Sami Aksöz, Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınevi [ISBN 975-487/109-4], 314 sayfa

 

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.