Kitaplar veya Kitap Bölümü

Akbulut, Nazire (2023). “Die literarischen Methoden und ihre Hintergründe bei zwei renommierten türkischen Germanistinnen”, in: Matthias Bauer / Reto Rössler / Anna Schwarzinger (Hg.). Europa in Literatur, Sprache, Kulturtheorie und Populärkultur Interkulturelle Transfers und Grenzverläufe zwischen High und Low, Band 4 Berlin: Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2023: 169- 186 [ISBN 978-3-7329-0917-9]
Akbulut, Nazire (2022). “Übersetzungsprozess des Ekphrasis-Gedichtes Fotoğraf von Melih Cevdet Anday - Eine zweifache Übersetzung einer Fotografie”, Beiträge zum literarischen Übersetzen in der Türkei. Neue Aspekte und Perspektiven, Mehmet Tahir Öncü/ Sine Demirkıvıran (Hrsg.), Reihe: Germanistik in der Türkei – Band 19, Berlin: Logos 2022: 211-224
Akbulut, Nazire (1993). Das Türkenbild in der neueren deutschen Literatur 1970-1990, Berlin, Köster Verlag [ISBN 3 929937-02-6], 227 sayfa
Akbulut, Nazire (2021). “Barones Bertha von Suttner’in Toplumsal Cinsiyet Rollerine Elitist, Türk İmgesine Barış Aktivisti Yaklaşımı”, Ege Germanistik Forschungen zur deutschen Sprache, Literatur und Kultur Band 1, Herausgeberin Saniye Uysal Ünalan, Ege Üniversitesi Yayınları Edebiyat Fakültesi Yayın No: 213, 2022:  45-81.
Akbulut, N. (2020). “Die Rezeption von W. Borchert in der Türkei: Der Ruf seiner Werke übertrifft den Autor”, Rezeption der deutschsprachigen Literatur in der Türkei II, Germanistik in der Türkei, Bd. 9, AO. Öztürk vd. (Hrsg.), Berlin: Logos Verlag, ss. 155-193 [ISBN 978-3-8325-5231-2]
Akbulut, Nazire (2013). “Yabancı Kostüm İçinde Öz Kültür”, Von Generation zu Generation: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag, Hrsg. von S. Uysal Ünalan vd., İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, s. 29-42 [ISBN: 978-975-483-991-3], 361 sayfa
Akbulut, N. (2019). “Eindrücke: Gespräch mit Lisa Spalt”, Ex Oriente Lux: West-östlicher Kulturtransfer, hrsg. v. Cemile Akyıldız Ercan, Yasemin Balcı, Ali Osman Öztürk. [Aus der Reihe: Germanistik in der Türkei 1], Berlin: Logos Verlag, ss. 183-188 [ISBN: 978-3-8325-4915-2: ISSN: 2628-720X]
Akbulut, Nazire (2019). “Zoran Konstantinović'in Teorik Görüşlerinde Komşum ve Ben”, Karşılaştırmalı Edebiyat Yazıları, Editörler: Mevlüde Zengin, Bekir Zengin, İstanbul: Kriter, s. 59-76 [ISBN 9786057890252]
Akbulut, N. (2018). “Otobiyografilerde Aynı Döneme Ait Anılara Toplumsal Cinsiyet Açısından Yaklaşım”, Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, Editörler Abidin Temizer, Yaşar Baytal, Podgorica, Montenegro: Institut za GEOGRAFIJU, 2018, s. 81-104 [ISBN 978-9940-745-02-8]
Akbulut, Nazire (2018). “Wolfgang Borchert’tin Kısa Öykülerinde Anne İmgesi”, Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, Editörler Abidin Temizer, Yaşar Baytal, Podgorica, Montenegro: Institut za GEOGRAFIJU, s. 105-130 [ISBN • 978-9940-745-02-8]
Akbulut, N. (2017). “Göçmenlerin Yetiştirdiği Hybrid Gençler: İki Kültür İki Model”, Edebiyatta Göç ve Kadın, Yay. Haz. Ayten Er, Nazire Akbulut, Yavuz Çelik. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, ss. 25-46 [ISBN: 978-605-96362-2-3]
Akbulut, N.(2017). „Transkulturelle Gewalt in der Männersprache....“, Grenzenlosigkeit. Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur, Hrsg. von Edina Sandorfi - Lehel Sata (2017), Wien/ Österreich: Praesens Verlag; s. 175-190 [ISBN 978-3-7069-0949-5]
Akbulut, Nazire (1996). Textanalysebeispiele anhand von deutschsprachigen Werken. Handbuch (Ders kitabı), ÇÜ Eğitim Fakültesi Yayınları No 14, Ankara: Matsa Basımevi, 106 sayfa
Akbulut, N. (2019). „Orient/Anatolien in den deutschsprachigen Autobiographien... “, Ex Oriente Lux: West-östlicher Kulturtransfer, hrsg. v. C. Akyıldız Ercan vd. [Aus der Reihe: Germanistik in der Türkei 1], Berlin: Logos Verlag ss. 129-144 [ISBN: 978-3-8325-4915-2: ISSN: 2628-720X]
Akbulut, Nazire (2021). “Bertha von Suttner. 1905 yılı Nobel Barış Ödülü”, Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın. Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi, Editörler: Şükran Köse, Eren Akçiçek, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri: 21-81 [ISBN: 978-605-335-610-3]
Akbulut, N. (2003). Alman Dili Eğitiminde Yazın Dersleri. Öğretbilimsel ve Yöntembilimsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (Yayınlanmamış Profesörlük Çalışması, 100 sayfa)
Akbulut, Nazire (2003). "Literarische Analyse von drei lyrischen Texten... ", in: Sprache & Kultur: Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perspektive. Festschrift für Prof. Dr. Vural Ülkü zum 65. Geburtstag hrsg. v. Mehmet Gündoğdu u. Candan Ülkü, Aachen, Shaker Verlag, s. 9-19.
Akbulut, Nazire (Yay. haz.) (2004). "Bir Sosyalistin Oğul İmajı" ve "Önsöz", Vecihi Timuroğlu Kitabı, Nazire Akbulut, YOM Yayınları, Şanlı Urfa, Önsöz 7-8 ve s. 45-64 [ISBN 975711283-6], 78 sayfa
Akbulut, Nazire (2011). „Vecihi Timuroğlu’nun Denemeleri“, Promete’nin Işığında Bir Ömür. Vecihi Timuroğlu, Yayına Haz. Ali Ekber Ataş, İstanbul: artshop yayıncılık, s. 182-193 [ISBN 9-789989-878138], 328 sayfa
Akbulut, Nazire (2012). “Yazının Temeli Kültür Tarihi”, Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar. Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu Armağanı, Yayına Haz. Ali Osman Öztürk, Zehra Gülmüş Nevide Akpınar Dellal, Ankara: Barış Kitap, s. 356-367 [ISBN: 978-9944-137-60-7], 479 sayfa
Akbulut, Nazire (2015). “Paylaşımcı Bir İnsanın Eğitim Anlayışı”, Festschrift für Prof. Dr. Yılmaz Özbek zum 67. Geburtstag, Editörler Ahmet Sarı vd., Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları 545, s. 135-147; 287 sayfa [ISBN 978-605-9108-11-9]
Akbulut, Nazire (2016). “Göçmen Çocuk İçin 'Yurt' Olgusu”, Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Editörler Hikmet Asutay vd., Trakya Üniversitesi Yayın No: 171 ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm), 978-975-374-193-4 (2.c), Sayfa 1117-1123.

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.