Akbulut, Nazire (2018). “Wolfgang Borchert’tin Kısa Öykülerinde Anne İmgesi”, Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, Editörler Abidin Temizer, Yaşar Baytal, Podgorica, Montenegro: Institut za GEOGRAFIJU, s. 105-130 [ISBN • 978-9940-745-02-8]

Akbulut, Nazire (2018). “Wolfgang Borchert’tin Kısa Öykülerinde Anne İmgesi”, Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, Editörler Abidin Temizer, Yaşar Baytal, Podgorica, Montenegro: Institut za GEOGRAFIJU, s. 105-130 [ISBN • 978-9940-745-02-8]

Wolfgang Borchert’in "Hayır de!" ile "Bu Bizim Manifestomuz" adlı denemelerinde ve on bir kısa öyküsünde anne imgesi ile bu imgenin Avrupa kültüründeki arka planı sorgulanmıştır.

 

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.