Akbulut, Nazire (1996). Textanalysebeispiele anhand von deutschsprachigen Werken. Handbuch (Ders kitabı), ÇÜ Eğitim Fakültesi Yayınları No 14, Ankara: Matsa Basımevi, 106 sayfa

Akbulut, Nazire (1996). Textanalysebeispiele anhand von deutschsprachigen Werken. Handbuch (Ders kitabı), ÇÜ Eğitim Fakültesi Yayınları No 14, Ankara: Matsa Basımevi, 106 sayfa

Edebi metin incelemesi konusunda zorluk yaşayan öğrenciler ile meslekte yeni olan öğretim elemanları için hazırlanmış el kitabıdır. Bu el kitabında; Almanca kısa düz yazı, şiir ve tiyatro metinleri üzerinden, filolojik bir çalışma ile biçim ve içerik özellikleri saptanmış; didaktik açıdan açıklanmış; saptanan verileri kullanarak bir eleştiri yazısı, bir başka ifade ile metne bağlı makale yazmayı görselleştiren somut uygulamalara yer verilmiştir.

 

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.