Akbulut, Nazire (1993). Das Türkenbild in der neueren deutschen Literatur 1970-1990, Berlin, Köster Verlag [ISBN 3 929937-02-6], 227 sayfa

Akbulut, Nazire (1993). Das Türkenbild in der neueren deutschen Literatur 1970-1990, Berlin, Köster Verlag [ISBN 3 929937-02-6], 227 sayfa

Doktora tezimin yayını olan bu çalışmada, 1970-1990 yılları arasında Alman edebiyatı eserlerinde Türk imgesini araştırmadan önce, 1970 tarihine kadar Türk imgesi çalışmış Almanca doktora tez çalışmaları özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın teorik bölümünü oluşturan bir ikinci alt başlıkta, toplumsal ön yargıları tanımlayan klişe, öteki, düşman imge, azınlık ve çoğunluk gibi sosyolojik birçok terimi yalın bir dille anlatmaktadır. Bu sosyoloji veriler ışığında Alman edebiyatında 1970 ile 1990 yılları arasında kaleme alınmış çağdaş romanlar, sahnelenmiş tiyatro metinleri ve filmi çekilmiş senaryolar ‘Türk imgesi’ açısından edebiyat biliminin çoklu yöntemiyle ele alınmıştır. Çağdaş Alman edebiyatında Türk imgesi, kapak resminde ifade bulan şekilde bir gelişme göstermiştir.

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.