Akbulut, Nazire (2021). “Bertha von Suttner. 1905 yılı Nobel Barış Ödülü”, Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın. Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi, Editörler: Şükran Köse, Eren Akçiçek, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri: 21-81 [ISBN: 978-605-335-610-3]

Akbulut, Nazire (2021). “Bertha von Suttner. 1905 yılı Nobel Barış Ödülü”, Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın. Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi, Editörler: Şükran Köse, Eren Akçiçek, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri: 21-81 [ISBN: 978-605-335-610-3]

Bir araştırmacı, toplumsal ve kültürel hafızada hala tazeliğini koruyan birinin biyografisini kaleme alıyorsa, incelenen kişinin eleştirilecek yönlerinin bulunmasına rağmen, olumlu yönlerinin daha ağır bastığına ve tanıtmaya değer bulunduğuna işarettir. Biyografi yazmanın bir diğer nedeni, yaşadığı çağda toplumu etkilemiş ama kültürel hafızada silinmiş, gizli kalmış şahsiyetleri toplumsal belleğe tekrar taşımak olduğu da söylenebilir.
Savaş karşıtı, kendi betimlemeleriyle ‘pasifist’ ve kararlı bir kişiliğe sahip Bertha von Suttner Kinsky’nin (1843-1914) Türkiyeli okurlara tanıtılmasının amacı, toplumsal sorunlara karşı ilgisiz biri iken savaş karşıtı hareketin liderlerinden biri durumuna gelmesidir.

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.