Akbulut, N. (2003). Alman Dili Eğitiminde Yazın Dersleri. Öğretbilimsel ve Yöntembilimsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (Yayınlanmamış Profesörlük Çalışması, 100 sayfa)

Akbulut, N. (2003). Alman Dili Eğitiminde Yazın Dersleri. Öğretbilimsel ve Yöntembilimsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (Yayınlanmamış Profesörlük Çalışması, 100 sayfa)

Edebiyat öğretimini, metin inceleme boyutu ile Almanca yazdığım kitabımda öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunduktan sonra, bir de edebiyat öğretimini geniş açıdan ele alarak bu kez Türkçe yazdım. Amacım, edebi tür ile metni ve bunların öğretimini, teorisini yabancı kaynaklardan edindiğim bilgiler ve uygulamasını yıllarca derslerde edindiğim deneyimlerle harmanlayarak okura sunmaktır. Edebiyat öğretim yöntemlerinin teorik bilgisi bir bütün olarak okur ile paylaştıktan sonra, bu teorik bilgilerin edebiyat derslerinde uygulamasına örnekler birebir 16 yıllık deneyimlerden yola çıkılarak belgelenmiştir.

 

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.