Akbulut, Nazire (Yay. haz.) (2004). "Bir Sosyalistin Oğul İmajı" ve "Önsöz", Vecihi Timuroğlu Kitabı, Nazire Akbulut, YOM Yayınları, Şanlı Urfa, Önsöz 7-8 ve s. 45-64 [ISBN 975711283-6], 78 sayfa

Akbulut, Nazire (Yay. haz.) (2004). "Bir Sosyalistin Oğul İmajı" ve "Önsöz", Vecihi Timuroğlu Kitabı, Nazire Akbulut, YOM Yayınları, Şanlı Urfa, Önsöz 7-8 ve s. 45-64 [ISBN 975711283-6], 78 sayfa

Yazarın şiir ve kısa nesirlerinden yararlanarak baba ve oğlunun oluşturduğu iki farklı devrimci anlayışı kuşak farkını dikkate alarak sorgulayan makalenin yer aldığı bu yayın, Timuroğlu hakkında çıkarılan ilk kitaptır. “Önsöz”de de belirtildiği gibi, bir söyleşi ve üç makalenin yer aldığı bu eseri hazırlamadaki amaç, entelektüel düzeyi yüksek araştırmacı yazar Vecihi Timuroğlu’nun metafor yüklü düşüncelerini okur ile buluşturmak üzere bir köprü oluşturmaktır.

 

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.