Akbulut, Nazire (2013). “Yabancı Kostüm İçinde Öz Kültür”, Von Generation zu Generation: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag, Hrsg. von S. Uysal Ünalan vd., İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, s. 29-42 [ISBN: 978-975-483-991-3], 361 sayfa

Akbulut, Nazire (2013). “Yabancı Kostüm İçinde Öz Kültür”, Von Generation zu Generation: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag, Hrsg. von S. Uysal Ünalan vd., İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, s. 29-42 [ISBN: 978-975-483-991-3], 361 sayfa

Alman yazar Thomas Mann’ın Değiştirilen Kafalar adlı eseri Kasım ve Yadigar Eğit tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Makalede alımlama ve çeviri eşanlamlı değerlendirilmiş, yerli ve yabancı Hint kültür araştırmacılarının inceledikleri olguyu bireysel bir alımlama ile ele aldıklarını ve bu araştırmalar farklı disiplinlerdeki okurlar tarafından da yine kişisel bir alımlama sürecinden geçtiği ortaya konmaktadır. Makale, her alımlamanın bir yorum ve ‘çeviri’ olduğunu Eğitlerin çeviri metni üzerinden örneklemeye ve gerekçelendirme dayalı bir inceleme metnidir.

 

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.