Akbulut, Nazire (2015). “Paylaşımcı Bir İnsanın Eğitim Anlayışı”, Festschrift für Prof. Dr. Yılmaz Özbek zum 67. Geburtstag, Editörler Ahmet Sarı vd., Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları 545, s. 135-147; 287 sayfa [ISBN 978-605-9108-11-9]

Akbulut, Nazire (2015). “Paylaşımcı Bir İnsanın Eğitim Anlayışı”, Festschrift für Prof. Dr. Yılmaz Özbek zum 67. Geburtstag, Editörler Ahmet Sarı vd., Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları 545, s. 135-147; 287 sayfa [ISBN 978-605-9108-11-9]

Erzurum Atatürk Üniversitesi Germanistlerinden Prof. Dr. Yılmaz Özbek’in bilimsel çalışmaları yani ikincil eserleri, hobby amaçlı kaleme aldığı birincil eserlerini yorumlamak üzere dikkate alınmıştır. Didaktik amaçla yazıldığı saptanan eserlerde, öğretim üyesi Özbek’in humanist yönü ortaya çıkmaktadır.

 

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.