Akbulut, N. (2020). “Die Rezeption von W. Borchert in der Türkei: Der Ruf seiner Werke übertrifft den Autor”, Rezeption der deutschsprachigen Literatur in der Türkei II, Germanistik in der Türkei, Bd. 9, AO. Öztürk vd. (Hrsg.), Berlin: Logos Verlag, ss. 155-193 [ISBN 978-3-8325-5231-2]

Akbulut, N. (2020). “Die Rezeption von W. Borchert in der Türkei: Der Ruf seiner Werke übertrifft den Autor”, Rezeption der deutschsprachigen Literatur in der Türkei II, Germanistik in der Türkei, Bd. 9, AO. Öztürk vd. (Hrsg.), Berlin: Logos Verlag, ss. 155-193 [ISBN 978-3-8325-5231-2]

Hitler Almanyasında büyümüş, İkinci Dünya Savaşı’nda sağlığını kaybetmiş, 26 yaşında vefat etmiş yirminci yüzyıl yazarlarında Wolfgang Borchert Türkiye’de ne kadar tanınıyordan çok, Türkiye’de hangi araştırmacılar tarafından, hangi metinleri ile araştırılmış ve tanıtılmıştır? Sıralanan bu soruların yanıtını içeren makale, Borchert hakkında çalışma yapacak araştırmacılara yorumlanmış bir bibliografya sunmaktadır.

 

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.