Akbulut, Nazire (2021). “Barones Bertha von Suttner’in Toplumsal Cinsiyet Rollerine Elitist, Türk İmgesine Barış Aktivisti Yaklaşımı”, Ege Germanistik Forschungen zur deutschen Sprache, Literatur und Kultur Band 1, Herausgeberin Saniye Uysal Ünalan, Ege Üniversitesi Yayınları Edebiyat Fakültesi Yayın No: 213, 2022:  45-81.

Akbulut, Nazire (2021). “Barones Bertha von Suttner’in Toplumsal Cinsiyet Rollerine Elitist, Türk İmgesine Barış Aktivisti Yaklaşımı”, Ege Germanistik Forschungen zur deutschen Sprache, Literatur und Kultur Band 1, Herausgeberin Saniye Uysal Ünalan, Ege Üniversitesi Yayınları Edebiyat Fakültesi Yayın No: 213, 2022: 45-81.

1905 yılında Nobel Barış Ödülü verilen Bertha von Suttner, ağırlıklı olarak yaşadığı 19. yüzyılda kadınların eğitimine, ataerkil anlayışın kadını baskılama mekanizmalarına, kadın-erkek ilişkisine, kadın sorununa ve hayallerine dair yazılar yazmış, romanlar kaleme almıştır. Bu yayınlardan üçü, Silahları Bırakın! (1889), Makine Çağı (1889) ve Anılar (1908) kadın ve kadın bağlamında incelenerek aristokrat barış aktivisti Bertha von Suttner’in dünya görüşü, çelişkileri, yazı tarzı ve kaydettiği düşünsel gelişmeler saptandı. Suttner’in Türk imgesini belirleyen başta din-motifi iken, sonraki yıllarda barış ve statüko olur. Birinci Dünya Savaşı öncesi istemeyerek ve üzülerek tanık olduğu, değerlendirip dile getirdiği bu süreçte savaş çığırtkanlığını durduracak gücü sosyal demokratlarda umup onlardan barışa katkı bekler. Savaşları önlemek için kurduğu barış derneklerinin ve hayata geçirilmesi için çok çaba sarf ettiği La Haye Adalet Divanı’nın etkisizliği onda hayal kırıklığı yaratır.

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.