Akbulut, Nazire (2022). “Übersetzungsprozess des Ekphrasis-Gedichtes Fotoğraf von Melih Cevdet Anday - Eine zweifache Übersetzung einer Fotografie”, Beiträge zum literarischen Übersetzen in der Türkei. Neue Aspekte und Perspektiven, Mehmet Tahir Öncü/ Sine Demirkıvıran (Hrsg.), Reihe: Germanistik in der Türkei – Band 19, Berlin: Logos 2022: 211-224

Akbulut, Nazire (2022). “Übersetzungsprozess des Ekphrasis-Gedichtes Fotoğraf von Melih Cevdet Anday - Eine zweifache Übersetzung einer Fotografie”, Beiträge zum literarischen Übersetzen in der Türkei. Neue Aspekte und Perspektiven, Mehmet Tahir Öncü/ Sine Demirkıvıran (Hrsg.), Reihe: Germanistik in der Türkei – Band 19, Berlin: Logos 2022: 211-224

Melih Cevdet Anday 1930’larda, “Garip” edebiyat akımının öncüleri ile birlikte bir fotoğraf çektirir. Birkaç yıl sonra bu resim eline geçince, resme dayalı Garip akımının özelliklerini taşıyan “Fotoğraf” (~ 1940) adlı kısa bir şiir yazar. Antik çağdan beri “Ekphrasis” adı verilen bir edebiyat türü Avrupa edebiyatında adıyla, örnekleri ve teorisiyle hayat bulmuş ve geliştirilmiştir. Ekphrasis, heykel veya resim gibi görsel sanat örneklerini, söz ve yazı sanatının edebi diliyle ayrıntılı ve tam olarak tekrar betimlemeyi, yazılı imge oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak Anday’ın „Fotoğraf“ şiirinin, bir ekphrasis olduğu ifade edilebilir. 2013 yılında Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nin çeviri bölümünde, farklı kültürden gelen doktora öğrencilerinin katılımı ile hem fotoğrafı şiir bağlamında betimleme hem de üçüncü kişi olarak makalenin yazarı aracılığıyla Anday’ın şiirini öncelikle Almancaya ve sonra da her bir doktora öğrencisinin kendi anadiline çevirmesi amaçlandı. Elinizdeki makalede, ekfrasisin teorik alt yapısı da oluşturularak o üç saatlik doktora dersi yazılı hale getirildi ve doktora öğrencilerinden birinin çevirisi ile makalenin yazarının gerçekleştirdiği çeviri karşılaştırmalı değerlendirildi.

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.