Akbulut, Nazire (2019). “Zoran Konstantinović'in Teorik Görüşlerinde Komşum ve Ben”, Karşılaştırmalı Edebiyat Yazıları, Editörler: Mevlüde Zengin, Bekir Zengin, İstanbul: Kriter, s. 59-76 [ISBN 9786057890252]

Akbulut, Nazire (2019). “Zoran Konstantinović'in Teorik Görüşlerinde Komşum ve Ben”, Karşılaştırmalı Edebiyat Yazıları, Editörler: Mevlüde Zengin, Bekir Zengin, İstanbul: Kriter, s. 59-76 [ISBN 9786057890252]

Akbulut’un makalesi, Graz Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat kürsüsü kurucularından Sırp Zoran Konstantinović’in savunduğu teorik tezlerden hareket etmektedir. Karşılaştırmalı edebiyat biliminin kuramcısı Konstantinović, farklı dilleri konuşan ve kültürlere sahip komşularla çevrili bir coğrafyada, anadili Sırpçanın dışında dört yabancı dile hâkim olarak yetişir. Konstantinović, Reminiszenz/çağrışımsal anımsama veya bilinen ifadesi ile alıntı kavramının üstünde durur.

Bu karşılaştırmalı çalışmada, ağırlıklı olarak alımlama estetiği yöntemi uygulayarak çoklu yöntemle Leonid Solovyov’in Huzur Bozan Nasreddin adlı eseri, edebiyat kavramları ve edebiyat motifleri bağlamında, ‘komşum ve ben’ arasındaki sınırların geçişkenliği, Konstantinović’in alıntı tanımı doğrultusunda somutlaştırılmıştır.

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.