Akbulut, N. "Gecikmiş İlgi", ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Adana, Eylül, C. 2, S. 14, 1996: 1-13.

Alman yazar ve yönetmenlerin eserlerinde Türkiye'den giden göçmenler nasıl betimlenmiş, sorusuna yanıtı doktora çalışması bağlamında yanıt arandı. 1970-1990 yılları arasında yayınlanmış eserlerde iki büyük kategori saptandı. Göçmen Türkler önce kendilerini ifade edemeyen insanlar olarak algılanırlar. Sonraki yıllarda yetişen ikinci kuşak ile kültürel değerlere bağlı erkekler ile değişime açık genç kadınlar sahne bulur.

AKBULUT, N. (1997) "Das fremde Eigenbild der Türken", Dialog. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, Ankara, S. 31-46

Doktora tezimin geniş bir özeti olan bu makale, 1970-1990 yılları arasında Alman edebiyatında (yazın, sinema/senaryo ve tiyatro eserlerinde) Alman yazarların Almanya'daki Türk topluluğunu/ işçilerini nasıl algılayıp eserlerine yansıttıklarını ele almaktadır. Bir başka ulusun temsilcilerinin gözünde kendimize bakıyoruz.

AKBULUT, N. “LITERARISCHE ÜBERSETZUNG UND KULTURÜBERTRAGUNG", EGE ÜNI. EDE. FAK. YAY.: EDEBI ÇEVIRI VE KÜLTÜR TRANSFERI ÖZEL SAYI, 2002/4, IZMIR, S. 251-260

Edebi çevirinin asıl amacı; kaynak metni doğru anlayıp hedef kitleye anlaşılır bir dille aktarmaktır. Irmtraud Morgner'in "Kaffee verkehrt" (Tersine Dünya) adlı kısa öykü çevirisi, her çevirinin sosyal ve kültürel değişime katkı sağladığı da deneyimlenmiştir.

 

AKBULUT, N. "FERIT EDGÜ'NÜN RESIM YORUMLARININ İZLERI", DÜZYAZI DEFTERI, MAYIS-HAZIRAN 2004SAYISI, ŞANLI URFA, S. 21-26

Resim eğitimi almış ancak edebiyata yönelmiş olan Ferit Edgü'nün sanat üzerine yazıları, tezlerinin aksine metne içkin yöntemden uzaktır. Ayrıca askerliği sürecinde Hakkâri deneyimi yazınına da damgasını vurmuştur.

 

AKBULUT, N. (2014). “GEÇMIŞINI TANIMAK GELECEĞINI ZENGINLEŞTIRMEKTIR”, YENI TIYATRO. TIYATRONLINE. 30.04.2014

Tiyatro yönetmeni, müzik eğitmeni ve halk oyunları eğitmeni üç sanatçının ortak çalışması olan "Bir Bavul Dolusu Umut"ta, Münih'de yaşayan üçüncü kuşak Türkiyeli göçmen çocuklar Almanya'ya göçün 50. yılını, Anadolu'nun dört bir köşesinden halk oyunları ve tiyatro diliyle sahnelemektedirler.

 

AKBULUT, N. “ÖĞRENILEN HER YABANCI DIL BIR ANADILDIR”, ELEŞTIREL PEDAGOJI / CRITICAL PEDAGOGY, YIL 7, SAYI 38, MART-NISAN 2015, S. 42-47 

Makalede, Türkiye'de yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin, dil öğrenirken yabancı dillere karşı tutumları kadar, Anadolu topraklarında konuşulan dillere karşı siyasi ve toplumsal mesafe de tartışılmaktadır.

 

AKBULUT, N. (2018). „ELEŞTIREL İÇERIKLI ŞIIRLERDE EĞITIM VE YÖNLENDIRME“, ELEŞTIREL PEDAGOJI, YIL 2018 [MAYIS-AĞUSTOS], SAYI 57-58, S. 65-69

1968 kuşağı Alman şairlerin şiirlerinden yola çıkarak Almanya'da eleştirel eğitim anlayışı ve genel anlamda eleştirel bakış açısı, bir bakıma edebiyatta yönlendirme incelenmiştir.

 

Akbulut, N./Özyön, A. "Memet Baydur'un Limon Adlı Oyununun “Oyun İçinde Oyun” Tekniğinin İşlevi Bağlamında İncelenmesi*, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 20, Sayı: 3, Aralık 2018, 165-173

Çalışmada ilk olarak oyunun yazıldığı dönemin sosyo-politik arka planına göz atılacaktır. Temelde bir grup entelektüelin içine düştükleri bunalımdan kutulmak içini kendilerini gevezeliğe vurdukları oyunda, bu teknik sayesinde oyunsu bir hava oluşmakta ve oluşan oyunsuluk o dönemin ciddiyeti ile tezat oluşturarak yaşanan ciddi atmosferin etkisini bir nebze de olsa kırmaktadır.

Akbulut, N./ Özyön, A. "1980'li Yıllarda Türkiye'deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği", ANEMON -Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi], Year 2019, Volume 7, Issue 1, 167 - 174, 03.02.2019 [https://doi.org/10.18506/anemon.422785]

 Memet Baydur’un "Limon" adlı oyununu edebiyat sosyolojisi bağlamında ele alan bu makale Türkiye’de 1980’lerde yaşanan aydın bunalımının yansımalarını ortaya koymaktadır. "Limon" adlı oyun aracılığıyla edebiyat sosyolojisinin toplumsal ve siyasal koşulların, edebî eserleri etkilediği yönündeki iddiasını örneklemekte ve doğrulamaktadır.

Arslanbuğa, Nazire (1990). "Bir Tiyatro Eserinin Yapısal İncelemesi. Tankret Dorst'un 'Dönemeç'", ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 5: 16-27

Tankret Dorst'un tiyatro eseri "Dönemeç", metne içkin bir yöntem olan ve dilbilim disiplininden geliştirilen yapısalcı edebiyat eleştirisi doğrultusunda zaman ve mekan bağlamında incelenmiştir.

Akbulut, N. (2019). “Das Mutterbild in den Protesttexten und Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert”Jahresheft der Internationalen Wolfgang-Borchert-Gesellschaft e. V., Leck: CPI books GmbH, Heft 31, ss. 24-38 [ISSN 0943-7746]

Borchert’in eserleri incelendiğinde, birçok olgunun yanı sıra kadın motifinin ve yazarın kendisi öyle adlandırmasa da emperyalist savaşın bireyin günlük yaşantısına etkilerini görülmektedir. Bu makalede Borchert’in kısa öykü ve manifesto niteliğindeki düz yazılarında anne imgesine yoğunlaşılmıştır.

Arslanbuğa, Nazire (1990). “Thomas Manns politische Essays”, ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Ocak 1990: 8-27.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Thomas Mann (1875-1955), Alman edebiyatında romanları kadar denemeleriyle de etkili olmuştur. Elinizdeki makalede, yazarın 1914-1936 yılları arasında yazmış olduğu denemelerinde, o yıllardaki politik gelişmeler parlelinde uygarlık, savaş, demokrasi ve toplum ahlâkı üzerine düşüncelerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Akbulut, N. (2002), “Alman Yazınının Gelişiminde Eleştirel Yaklaşımların Katkısı”, ÇÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 2, Sayı 22, s. 50-59.

Alman edebiyat tarihinde eleştirel yaklaşımlar Aydınlanma dönemi, Naturalizm ve 1945 sonrası edebiyat eserleriyle sınırlandı ve eserlerden seçkilerin Türkçe çevirisiyle desteklendi.

ARSLANBUĞA, N (1988). "FERIT EDGÜ'NÜN 'O' ADLI ROMANININ VE THOMAS MANN'IN 'SIHIRLI DAĞ' ADLI ROMANININ GELIŞIM ROMANI ... ", ANKARANER BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK, ANKARA, ARALIK, NO 1, S. 88-97

Karşılaştırmalı edebiyat çalışması olan bu makalede, 'gelişim romanı'ın özellikleri tanıtıldıktan sonra her iki roman eksen karakteri - 'kahraman' değil - gerek gelişimlerine katkı sunan değerler ışığında, gerekse kültürel bağlamda yorumlanmıştır.

AKBULUT, N. (1999). "DIE GESCHICHTE WIEDERHOLT SICH, DAS PERSÖNLICHE BLEIBT", EGE ÜNI. EDEBIYAT FAK. YAY.: ÖZEL SAYI: HEINRICH HEINE, 1999/2, IZMIR, S. 137-144

Karşılaştırmalı edebiyat çalışması olan elinizdeki makale, Heinrich Heine ile Nihat Behram'ı politik iki yazar açısından incelemektedir.

Akbulut, N. "Memet Baydur’un Limon Adlı Oyununda Aydın Sorunu ve Tiyatro Tekniği", YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ, YAZ 2018, SAYI 20: 87-96

Memet Baydur, Limon adlı oyununda “oyun içinde oyun tekniği” ile askeri darbe sonrası aydın sorununa farklı bir açıdan bakmayı sağlamaktadır. Teknik özellikler kadar, dilsel kullanım ve tiyatro geleneklerinden yararlanılan bu iki perdelik oyunda, birey olma olgusunun yanlış anlaşıldığına, sorumluluklardan kaçış olarak algılandığına tanık oluyoruz.

Akbulut, N. "Die ironische und satirische Literatur aus der türkischen Perspektive", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 2018, Cilt 2, Sayı: Prof. Dr. Seyyare Duman’a Armağan: 25-35.

Anadolu toplumlarında eleştiri, hiciv ve gülmece unsurlarının oluşturduğu sözlü gelenek ve günümüzde teknolojinin sağladığı olanaklarla ve siyasi ortamların neden olduğu çağdaş hiciv anlayışı üzerine bir inceleme.

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.