Farklı Üniversitelerden Birikimler

Ankara Üniversitesi DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda lisans ve yüksek lisans eğitimi tamamladı. Freie Universitaet Berlin’de Germanistik alanında doktor unvanını “Çağdaş Alman Edebiyatında Türk İmgesi, 1970-1990” teziyle aldı. 1987-2008 yılları arasında akademik kariyerini sürdürdüğü Çukurova Üniversite’sinde Profesör unvanını 2003 yılında aldı. İlerleyen yıllarda Gazi Üniversitesi’nde görev yaptı ve 2018 yılında emekli oldu. Akbulut, ayrıca Johannes Gutenberg Universität (Mainz) ve ESOGÜ üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Kariyeri boyunca farklı zamanlarda aldığı burslar ile yurt dışında araştırma imkanları buldu ve çok sayıda uluslararası etkinlikte tebliğ sundu. Günümüzde, Türk Germanistler Derneği (GERDER), Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik (GIG), Internationale Vereinigung für Germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft (IVG) ve Wolfgang-Borchert-Gesellschaft e. V. (WBG) üyelikleri devam etmektedir.

 

Prezi Sunumlar

 

Düzgün TV

Germanistenverzeichnis

GERDER Bülteni, Mayıs 2020, Sayı 45, s. 3

GERDER Bülteni, Ocak 2020, Sayı 41, s. 1

GERDER Bülteni Şubat 2019, Sayı 30, s. 6

GERDER Bülteni, Kasım 2018, Sayı 27, s. 1

Kalem Ajans

Her ay 1 Güncel Yazı yayınlıyorum.